HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Yürütülen Projeler

 

Türkiye'de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen “Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi”nin ana yararlanıcısı Hâkimler ve Savcılar Kurulu olup, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı projenin eş ortağıdır. Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkemeler, Türkiye Barolar Birliği ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları da projenin diğer paydaşlarıdır. 3.711.000 Euro bütçeli Projenin beklenen sonuçları,  yargı etiği ile ilgili durumun ayrıntılı analizinin yapılması ve yargı etiği kurallarının oluşturulması, Türk hâkim ve savcıların yargı etiğine dair farkındalıklarının arttırılması, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun etik kurallarını uygulama kapasitesinin arttırılması, halkın yargı etiği ve şikâyet mekanizmalarının varlığı hakkında farkındalığının arttırılmasıdır. Bu kapsamda, çalıştaylar, bölgesel toplantılar, medya,sivil toplum, akademisyenler ve avukatlarla toplantılar, 3000 hakim ve savcının eğitimi, uluslararası çalışma ziyaretleri, kurum içi seminerler ve medya etkinlikleri yapılması planlanmıştır. 18/12/2017 tarihi itibari ile proje sona ermiştir.

 

Yargı Etiği Bürosu Çalışma Toplantısı

Yargı Etiği VII. Çalışma Grubu Toplantısı

Yargı Etiği Yardımcı Yargı Personeli ile 2. İstişare Toplantısı

Yargı Etiği Yardımcı Yargı Personeli ile 1. İstişare Toplantısı

Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin VI. Çalışma Grubu Toplantısı

Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin V. Çalışma Grubu Toplantısı

Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin IV. Çalışma Grubu Toplantısı

Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin III. Çalışma Grubu Toplantısı

Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin II. Çalışma Grubu Toplantısı

Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin I. Çalışma Grubu Toplantısı

Yargı Etiği İzmir Bölgesel İstişare Toplantısı

Yargı Etiği Avukatlarla İstişare Toplantısı

Yargı Etiği Sivil Toplum, Medya ve Akademisyenlerle İstişare Toplantısı

Yargı Etiği 1. Bölgesel İstişare Toplantısı

Türkiye'de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Etkinliği

Yargı Etiği İhtiyaç Analizi Çalıştayı

Yargı Etiği Proje Toplantısı

Yargı Etiği Farkındalık Konferansı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2021 © Tüm hakları saklıdır.