Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru

 

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

22/04/2014

 

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine Atama Yapılmasına İlişkin Duyuru

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Daire Başkanlığınca, Yargıtay Birinci Başkanlığının, 20 tetkik hâkimi ihtiyacı bulunduğuna dair talebi gündeme alınarak;

 

Yargıtay’dan kürsüde bir göreve atanmak isteyenlerin sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle bu sayının 60 olarak belirlenmesine,

Bu yönde duyuru yapılmasına ve taleplerin toplanmasının ardından Ankara için mazereti (eş, sağlık, öğrenim v.b) bulunanların talepleri öncelikli olarak görüşülmek üzere iş ve kadro durumu da dikkate alınarak, durumun 2014 Ana Kararnamesinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.  

 

Bu kapsamda; Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanma talep formlarının 28 Nisan 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar UYAP sisteminden elektronik imza ile imzalanarak Genel Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

 

2014 yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesinde Uygulanacak Prensip kararlarının ilan edildiği 18/03/2014 tarihinden sonra Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atanma talebinde bulunanların talepleri geçerli olup, yeniden talepte bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde UYAP bilişim sistemi verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

 

Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.