Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Yargıtay Tetkik Hâkimliği Taleplerine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

06/05/2014

 

Yargıtay Tetkik Hâkimliği Taleplerine İlişkin Duyuru 

 

Yargıtay Birinci Başkanlığının talebi üzerine, 22.04.2014 tarihinde yapılan ilan neticesinde 241 hâkim ve Cumhuriyet savcısı Yargıtay tetkik hâkimliğine atanma talebinde bulunmuş olup, söz konusu talepler aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 06.05.2014 tarihli toplantısında görüşülmüştür.

1-   22.04.2014 tarihli duyuruda da belirtildiği üzere; Ankara için mazereti (eş, sağlık, öğrenim v.b) bulunanların talepleri öncelikli olarak değerlendirilmiştir.

2- Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun mazereti olanlar hariç (sağlık durumu, öğrenim durumu, eş durumu,) 2012 yılı Eylül ayından sonra mesleğe başlayanlar değerlendirmeye alınmamıştır.

3-   31.12.2014 tarihi itibarıyla meslekte 5 yıldan fazla hizmeti bulunanlara öncelik tanınmış olup, ilgililerin önceki görev yerleri ve mesleki müktesebatları dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Bu kapsamda; yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu isimleri belirlenen hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında, görüş alınmak üzere Yargıtay Birinci Başkanlığına yazı yazılmıştır.

Yargıtay tetkik hâkimliğine atanma talebinde bulunup da sorgu ekranında ismi bulunmayan meslektaşlarımızın talepleri yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde uygun görülmemiştir.

Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından haklarında uygun görüş bildirilenler, 2014 yılı Ana Kararnamesinde Yargıtay tetkik hâkimliğine atanmak üzere planlama kapsamına alınacaklardır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla duyurulur.

Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.