Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Yargıtay Meslek İçi Eğitim Semineri

 

T.C. 
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 
Genel Sekreterliği

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 27 Nisan - 03 Temmuz 2015 tarihleri arasında meslek içi eğitim semineri düzenlenecektir.

Seminere Cumhuriyet savcıları ile ceza mahkemesi hâkimleri katılabilecek olup, seminer süresince katılımcılardan kıdemli savcılar nezaretinde dosya incelemek ve tebliğname düzenlemek suretiyle uygulamada en sık yapılan hataları görmeleri ve tespit etmeleri beklenmektedir.

Seminerin süresi ve katılımcı sayısı dikkate alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup, eğitime katılacakların, program süresince bağlı oldukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemeleri karşılığında kendi imkânları ile kalacak yer ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda yazımızın ceza mahkemesi hâkimleri ile Cumhuriyet savcılarına tebliği ile talepte bulunanların ekli listeye işlenmek suretiyle ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı veya komisyon başkanı görüşü ile birlikte 09/04/2015 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize gönderilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ek: Talep Formu

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.