Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Meslek İçi Eğitim Semineri Katılımcı Listesi

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Genel Sekreterliği

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 15/04/2015 tarihli ve 649 sayılı kararı ile,

 

27 Nisan 2015 - 03 Temmuz 2015 tarihleri arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenecek olan meslek içi eğitim seminerine katılacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının isimleri ekli listede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

 

Söz konusu programın süresi ve katılımcı sayısı dikkate alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup, eğitime katılacaklar, program süresince çalıştıkları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemeleri karşılığında kendi imkânları ile kalacak yer ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

 

27 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 10:00'da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu konferans salonunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı meslek içi eğitim programı açılış töreni düzenlenecek olup, ilgililerin açılışa katılmaları gerekmektedir.

 

Ek           : Katılımcı Listesi

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.