Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim Semineri

::: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim Semineri :::

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 17.12.2013 tarih ve 2542 sayılı Kararı ile 2014 yılı içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenecek olan meslek içi eğitim seminerinin 2. grubu 14 Nisan - 11 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Seminerlere Cumhuriyet savcıları ile ceza mahkemesi hâkimleri katılabilecek olup, seminer süresince katılımcılardan kıdemli savcılar nezaretinde dosya incelemek ve tebliğname düzenlemek suretiyle uygulamada en sık yapılan hataları görmeleri ve tespit etmeleri beklenmektedir.

Seminerlerin süresi ve katılımcı sayısı dikkate alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup, eğitime katılacakların, program süresince bağlı oldukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemeleri karşılığında kendi imkânları ile kalacak yer ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda ilgililerin ikinci gruba ilişkin başvurularını bağlı oldukları Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Komisyon Başkanlıkları aracılığı ile en geç 14/03/2014 tarihi mesai bitiminde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği’nde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.