Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Projesi Çalışma Grubu Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen “Yargı Kararlarında Gerekçelendirme (Mahkeme kararlarında gerekçe ve hukuki argümantasyon)” çalışması kapsamında;

 

16.10.2020 tarihinde görüş alışverişinde bulunulması ve planlama yapılması hususlarında değerlendirme yapılmak üzere yapılan toplantıya Tetkik Hâkimi Hakan Bulut tarafından katılım sağlanmıştır. Toplantıda Kurulumuz adına, mahkeme kararlarında gerekçe eksikliği sebebiyle yaşanan hak kayıplarına dikkat çekilmiş, kanun yolu değerlendirme formlarında yapılması planlanan değişiklikten bahsedilerek iyi ve kötü uygulama örneklerinin ayırt edilebilmesi konusunda yapılan çalışmalardan bahsedilmiş, terfi sistemine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında heyete bilgi verilmiş ve son olarak Türk Yargı Etiği Bildirgesinin 8.3. bendinde yer alan “…işlemlerini yeterli gerekçelerle desteklemeye özen gösterirler” ibaresine atıfla iyi uygulama örneklerinin teşviki ile çalışmaya katkı sağlanabilmesi konusu üzerinde durulmuştur.

 

12.02.2021 tarihinde faaliyet planına ilişkin sunum ve buna ilişkin görüş öneri ve değerlendirmelerin alındığı ikinci toplantıya Tetkik Hâkimi Hakan Bulut tarafından katılım sağlanmıştır. Toplantıda Kurulumuz adına, faaliyet planına ilişkin görüş ve değerlendirmeler arz edilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.