Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Yargı Etiği Projesi Sivil Toplum, Medya ve Akademisyenlerle İstişare Toplantısı

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen ve HSYK tarafından yürütülen “Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi”nin Sivil toplum, Medya ve Akademisyenler ile İstişare Toplantısı 28 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekilimiz Sayın Mehmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Açılış konuşmalarının ardından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Müjgan Karyağdı tarafından proje tanıtılmış, daha sonra iki gruba ayrılan katılımcılar (medya ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler), Prof. Dr. Gülriz Uygur ve Prof. Dr. Sibel İnceoğlu’nun moderatörlüğünde, Prof. Dr. Canan Özgen, Prof. Dr. Abdülrezzak Altun, Kamu Etik Kurulu Başkanvekili Sn. Selçuk Hondu ve Prof. Dr. Yasemin Yalım’ın kendi gruplarında yaptıkları sunumların ardından, sivil toplum ve medya gözüyle etik alanındaki sorunlar, uygulama ve etik kodların oluşturulması konularında istişarelerde bulunmuşlardır.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.