Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Yargı Etiği İhtiyaç Analizi Çalıştayı

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen ve HSYK tarafından yürütülen Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin ilk faaliyeti olan “Yargı Etiği İhtiyaç Analizi Çalıştayı” 19 Nisan 2016 tarihinde Ankara Swiss Otel’de yapılmıştır.

 

Çalıştayın açılış konuşmasını HSYK Başkanvekili Sayın Mehmet Yılmaz gerçekleştirmiş, Proje koordinatörü Sayın Rita Marascalchi’nin proje hakkında verdiği genel bilgilerden sonra Sayın Prof. Dr. Gülriz Uygur “Etik ve Meslek Etiği” konusunda bir sunum yapmış, ardından Sayın Duro Sessa tarafından “Yargı Etiği Uluslararası Standartlar ve Avrupa Konseyi Standartları” konusunda sunum yapılmıştır.

 

Çalıştaya HSYK ve Türkiye Adalet Akademisi başta olmak üzere Yüksek Mahkemeler ile diğer illerdeki mahkemelerden hâkim ve savcılar, sivil toplum örgütleri ve Barolardan temsilciler, akademisyenler katılmış olup, ilk bölümde yapılan küçük bir anket ile Türkiye’de yargı etiği alanındaki en temel on problemin tespiti üzerine yoğunlaşılmış; öğleden sonraki oturumlarda ise katılımcılar üç gruba ayrılarak “Dürüstlük”, “Eşitlik” ve “Bağımsızlık” konu başlıkları üzerinde Sayın Ahmet Fırat, Sayın Prof. Dr. Gülriz Uygur ve Sayın Prof. Dr. Harun Tepe’nin moderatörlüklerinde çalışmalar yapılmıştır.

 

Moderatörlerin grup sunumlarının ardından Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Sayın Pınar Başpınar’ın kapanış konuşması ile program sona ermiştir. 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.