Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı Sözlü (Mülakat) Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

 

Kurulumuz bünyesinde çalıştırılmak üzere sözlü sınava tabi tutulanlara ilişkin nihai başarı listesi ekte yer almaktadır.

Atanmaya asıl listeden hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç onbeş (15) gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

 

 

Eki:

1- Sınavı Kazananlara İlişkin Liste

2- Atamada İstenilecek Evraklar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.