HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Uluslararası Temel Belgeler
      

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

     

Avrupa Birligi Adalet Divanı

   

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları

                    

Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Görüşleri

           

Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE)

    

Venedik Komisyonu (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu)

   

Avrupa Yargı Kurulları Ağı(ENCJ)

   

Uluslararası Savcılar Birliği (IAP)

   

Avrupa Sosyal Şartı

     
Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.