Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Uluslararası Temel Belgeler
      

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

     

Avrupa Birligi Adalet Divanı

   

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları

                    

Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Görüşleri

           

Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE)

    

Venedik Komisyonu (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu)

   

Avrupa Yargı Kurulları Ağı(ENCJ)

   

Uluslararası Savcılar Birliği (IAP)

   

Avrupa Sosyal Şartı

     
Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.