Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Uluslararası Temel Belgeler
      

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

     

Avrupa Birligi Adalet Divanı

   

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları

                    

Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Görüşleri

           

Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE)

Ceza Adaleti Alanında Uluslararası İşbirliğini Geliştirme Yollarına İlişkin 1(2007) Sayılı Görüş

Kovuşturmaya Alternatiflere İlişkin 2(2008) Sayılı Görüş

Savcılık Hizmetlerinin Ceza Hukuku Alanı Dışındaki Rolüne İlişkin 3(2008) Sayılı Görüş

Demokratik Bir Toplumda Hâkimler ve Savcılar Arasındaki İlişkiler Hakkında 4(2009) Sayılı Görüş (Bordeaux Bildirisi)

Savcılık ve Çocuk Adaletine İlişkin 5(2010) Sayılı Görüş (Erivan Bildirgesi)

Savcılar ve Cezaevi İdaresi Arasındaki İlişkilere İlişkin 6(2011) Sayılı Görüş

Savcılık Hizmetlerinin Araçlarının Yönetimine İlişkin 7(2012) Sayılı Görüş

Savcılar ile Medya Arasındaki İlişkiler Hakkında 8(2013) Sayılı Görüş

Savcılara İlişkin Avrupa Norm ve Prensiplere Hususunda 9(2014) Sayılı Görüş

Cezai Soruşturmalarda Savcıların Rolüne İlişkin 10(2015) Sayılı Görüş

 

Venedik Komisyonu (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu)

   

Avrupa Yargı Kurulları Ağı(ENCJ)

   

Uluslararası Savcılar Birliği (IAP)

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi

  

Avrupa Sosyal Şartı

     
Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.