Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Uluslararası Savcılar Birliği’nin (IAP) 24. Yıllık Konferansı ve Genel Kurul Toplantısı

 

Kurulumuzun üyesi olduğu Uluslararası Savcılar Birliği’nin (IAP) 24. Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu 15-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Arjantin’in Buenos Aires şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Konferansa 100’den fazla ülkeden 430’dan fazla temsilci ile çeşitli uluslararası kuruluşlar katılmış olup, Kurulumuzu Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimleri sayın Hüseyin Cem EREN ve sayın Veli ÜNAL temsil etmişlerdir.

Konferansın ana konusu ‘Farklı Hukuk Sistemleri Arasında Uluslararası İşbirliği’ olup, alt oturumlarda ise uluslararası işbirliğine ilişkin çeşitli konular ele alınmıştır.

Bu çerçevede yapılan oturumlarda, temsilcilerimizden sayın Hüseyin Cem EREN sorularıyla panele aktif olarak katılım sağlamış, sayın Veli ÜNAL ise konferansın üçüncü günü Genel Kurulda “Yargısal İşbirliği Sürecini Kolaylaştırmak İçin Türk Hukukunda Atılan Adımlar” konulu bir sunum yapmıştır. Ayrıca ikili temaslarda karşılıklı işbirliği hususları ele alınmış, EUROJUST, UNODC, IAP gibi uluslararası kuruluşlar ile katılımcı bazı ülkelerle karşılıklı çalışma ziyaretleri ve hâkim-savcı değişim programı (visiting professionals programme) gibi pek çok konuda olumlu neticeler alınmıştır.

Konferansta IAP’nin yeni başkanı sayın Cheol-Kyu HWANG ile yeni yönetim kurulu üyelerinin görev devir teslim töreni de gerçekleştirilmiştir. Son gün yapılan kapanış konuşmaları ile bir sonraki genel kurul toplantısı programına ilişkin bilgilendirmenin ardından toplantı sona ermiştir.

 

Eki:Toplantı programı

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.