Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Uluslararası Savcılar Birliği’nin (IAP) 17. Avrupa Bölgesel Konferansı

Kurulumuzun üyesi olduğu Uluslararası Savcılar Birliği’nin (IAP) 17. Avrupa Bölgesel Konferansı 16-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Portekiz’in Porto şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Konferansa Dış İlişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimleri Hüseyin Cem EREN ve Veli ÜNAL katılmışlardır.

Konferans üç panel oturumu şeklinde gerçekleştirilmiş olup, birinci gün açılış konuşmalarının ardından “Ceza Hukukunda Savcılık Kurumunun Örgütlenmesi” konulu panel yapılmıştır. Temsilcilerimizin her ikisi de söz alarak panel konuşmacılarına sorular yöneltmişlerdir. IAP’nin ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde ise çeşitli ülke katılımcılarıyla fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Konferansın ikinci gününde düzenlenen oturumlarda ise “Kurumsal ve Usule Dair Stratejiler” ve “Karmaşık Soruşturmalar: Çalışma Yöntemleri”  başlıklı konular ele alınmıştır.  

Öğleden sonraki oturumda gerçekleştirilen son panelin moderatörlüğünü yapan Demokrasi ve Özgürlükler için Avrupa Yargıçlar Birliği (MEDEL) Başkanının afaki ve yanlış bilgilerle Türk yargısı hakkında eleştirilerde bulunması üzerine, temsilcilerimizden Hüseyin Cem EREN söz alıp Türkiye’de yaşanan sürecin dünya genelindeki benzerlerine ve konuya ilişkin AİHM içtihatlarına değinmiş, HSK’dan resmi bilgi almaya ihtiyaç duyulmaksızın, tek yanlı bilgiler ile bu tarz açıklamalar yapılmasının doğru olmadığını ifade etmiş ve süreç hakkında bilgi almayı önemseyen tüm katılımcılar ile MEDEL’i HSK ile iletişim kurmaya davet etmiştir.

IAP Genel Sekreteri Sayın Han MORAAL ise MEDEL Başkanını gündem dışı ve politik bir konuşma yapmış olması nedeniyle eleştirmiş, HSK ile iletişim kanallarının açık olduğunu çünkü IAP’nin politik bir kuruluş olmadığını belirtmiştir.

Gündemin tamamlanması ve kapanış konuşmalarının ardından IAP’nin 17. Avrupa Bölgesel Konferansı sona ermiştir. 

Aynı günün akşamı Porto Belediye Başkanı Sayın Rui MOREIRA ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katılım sağlanmış ve üye ülke temsilcileri ile çeşitli konularda görüşmeler yapılmıştır.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.