Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Türkiyede Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi Eğitici Başvuruları

Türkiyede Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi Eğitici Başvuruları

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun ana yararlanıcı, Türkiye Adalet Akademisi'nin ortak yararlanıcı, Yüksek Mahkemelerin, Adalet Bakanlığı’nın, Türkiye Barolar Birliği ve ilgili STK’ların paydaş olduğu Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürütülen, “Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi” 04 Mayıs 2016  tarihinde yapılan proje açılışı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Proje ile Yargı sisteminin Avrupa standartlarına göre geliştirilmesine ve böylece halkın Türk yargı sistemine güveninin arttırılmasına katkıda bulunmak ve Türkiye’de yargı etiğinin geliştirilmesi, etik kurallarının etkili şekilde uygulanmasının sağlanması ve kamu gözetiminin arttırılması amacıyla hakim, savcı, avukat ve halkın bu konudaki farkındalığının arttırılması hedeflenmektedir.

Proje amaçlarını gerçekleştirmek üzere hâkim ve savcılara yönelik meslek etiğine ilişkin meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin planlanması kapsamında hakim ve savcıların eğitici olarak belirlenmesi öngörülmektedir.

Eğitici olmak üzere başvuruda bulunmak isteyen hâkim ve savcılar tarafından ekte yer alan “Bilgi ve Müracaat Formu” doldurularak imzalandıktan sonra tarayarak PDF formatında proje@taa.gov.tr e-posta adresine, elektronik ortamda, 15 Mayıs 2017 tarihine kadar gönderilmesi hususunda bilgi ve gereği arz olunur.

Not: Ekte yer alan belgede belirtilen nitelikleri taşımak eğitici belirleme aşamasında tercih nedeni olacaktır.

 

 

Eki:

Eğiticilerin Belirlenmesine Dair Esaslar

Hakim - Savcı Başvuru Formu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.