Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Türk Dili Konuşan Ülkeler Yargı Eğitim Kurumları, Türk Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi Temsilcilerinin Kurulumuzu Ziyareti

Türk dünyasına dâhil ülkelerle Türk Yargı Akademileri Birliği (TÜYAB) oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yargı eğitim kurumları ile Türk Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi temsilcilerinden oluşan heyet Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Sayın Mehmet Akif Ekinci tarafından kabul edilmiştir.

Toplantıya Kurulumuzu temsilen Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Sayın Mehmet Akif Ekinci, Genel Sekreter Sayın Seyfi Han, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Müjgan Karyağdı, Tetkik Hâkimleri Sayın Ali Rıza Ülker ve Sayın Veli Ünal katılmışlardır.

Misafir heyete Kurulumuzun yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi verilmiş, misafir heyette yer alan temsilcilerin Kurulumuz ile ilgili soruları cevaplandırılmış, Kurulumuz bilgilendirme kitapçığı ve Yargı Etiği Bildirgesinin İngilizce suretleri misafir heyetle paylaşılmıştır.

Ayrıca Kurulumuzun ev sahipliğinde 2015 yılında düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Yargı Kurulları Toplantısında mutabakata varılan hususlarda adım atılması yönünde irade ortaya konulmuştur.

Türk dili konuşan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi hususundaki temennileri müteakip hediye merasimi ile toplantı sona ermiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.