Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkeleri Hâkimler Konseyi Başkanları İkinci Toplantısı 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da Gerçekleştirilmiştir.

Ülkelerin yargı sistemlerinin temel sorumlu birimi olan ve bağımsız ve tarafsız yargının teminatı konumundaki yargı konseyleri (kurulları) arasındaki deneyim aktarımı ve görüş alışverişinin önemi nazara alınarak, Kurulumuz ev sahipliğinde 22-23 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen organizasyon çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti yargı konseylerinin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler Yargı Kurulları toplantısı gerçekleştirilmişti.

Türk Devletleri Teşkilatına üye ve gözlemci ülkelerin yargı konseyleri arasındaki işbirliğinin devamı ve kurumsal kimliğe kavuşabilmesi için sürdürülen faaliyetler çerçevesinde 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında ‘Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkeleri Hâkimler Konseyi Başkanları İkinci Toplantısı’, Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantı kapsamında, Kurulumuz Başkanı ve Adalet Bakanı Sayın Yılmaz TUNÇ başkanlığındaki Kurulumuz heyeti ile TDT Genel Sekreteri Sayın Kubanıçbek ÖMÜRALİYEV ve misafir heyet başkanları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kabul edilmiştir.

Toplantıya, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı ve Adalet Bakanı Sayın Yılmaz TUNÇ, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Kubanıçbek ÖMÜRALİYEV, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Akif EKİNCİ, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Sayın Halil KOÇ, Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı ve Mahkeme-Hukuk Konseyi Başkanı Sayın İnam KARİMOV, Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Sayın Denis SHİPP, Kırgız Cumhuriyeti Hâkimler Konseyi Başkanı Sayın Kydyk DJUNUSHPAEV, Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Sayın Kholmumin YODGOROV, Macaristan Ulusal Yargı Konseyi Başkanı Sayın Dr. Péter SZABÓ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Adliye Kurulu Başkanı Sayın Bertan ÖZERDAĞ, Kurulumuz Genel Sekreteri Sayın Atila ÖZTÜRK, Kurulumuz Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Osman Nuri YİĞİT, Kurulumuz Genel Sekreter Yardımcıları Sayın Dr. Müjgan KARYAĞDI ve Sayın Ramazan AKIN ile Kurulumuz Tetkik Hâkimleri Sayın Mehmet Emre SARIYILDIZ, Sayın Hakan BULUT, Sayın Veli ÜNAL ve Sayın Mustafa Birgün ŞENEL tarafından katılım sağlanmıştır. Toplantının açılış gününde ise yukarıda yer verilen katılımcıların yanı sıra Adalet Bakan Yardımcıları Sayın Hurşit YILDIRIM ve Sayın Niyazi ACAR, Kurulumuz Üyeleri Sayın Sinan ESEN, Sayın Prof. Dr. Çetin ARSLAN, Sayın Aysel DEMİREL, Sayın Ömür TOPAÇ, Sayın İbrahim KOLCU, Sayın Havvanur YURTSEVER, Sayın Ergün ŞAHİN, Sayın Ömer Faruk YILDIRIM, Kurulumuz Birinci Daire Üyesi ve Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Akın GÜRLEK ile İstanbul ilinden yargı temsilcileri katılmışlardır.

Toplantının ilk gününe, Adalet Bakanı ve Kurulumuz Başkanı Sayın Yılmaz TUNÇ, Türk Devletleri Genel Sekreteri Sayın Kubanıçbek ÖMÜRALİYEV ve Kurulumuz Genel Sekreteri Sayın Atila ÖZTÜRK’ün açılış konuşmalarıyla başlanılmış, akabinde ülkemiz adına Kurulumuz Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Sayın Mehmet Akif EKİNCİ ve diğer TDT Üye ve Gözlemci Ülkelerinin Yargı Konseyi Sayın Başkanları tarafından ülkelerinin yargı kurullarının yapılarını, görev ve yetkilerini içeren sunumlarıyla devam edilmiştir.

Kurul Başkanımız ve Adalet Bakanımız tarafından misafir heyetler onuruna verilen öğle yemeğini müteakip ilk gün öğleden sonra ve devamı günlerde, heyetler arasında teknik görüşmelerin yapıldığı yuvarlak masa toplantıları icra edilerek Sonuç Deklarasyonu olgunlaştırılmıştır.

Toplantı kapsamında, başta Kurulumuz Başkanı ve Adalet Bakanı Sayın Yılmaz TUNÇ olmak üzere, TDT Genel Sekreteri Sayın ÖMÜRALİYEV ve konuk heyet başkanları tarafından, TDT Üye ve Gözlemci Ülkeleri yargı konseyleri arasında kurumsallaşmaya katkı sağlayacak bir yargı konseyi ağına duyulan ihtiyaca atıf yapılmış; toplantının yargı konseylerinin işbirliğine yeniden ivme kazandıracağı ve diyalog kanallarını güçlendireceği ifade edilerek, kurulması öngörülen ağın, üye ve gözlemci ülkelerin yargı kurullarının yapısı, işleyişi ile sorunlarının ele alınması ve işbirliğinin derinleştirilmesi suretiyle düzenli bilgi alışverişine ve karşılıklı tecrübe aktarımına olanak sağlayacağı, ortak meselelere ilişkin görüş ve tecrübe paylaşımıyla ortak bir bakış açısı geliştirilmesi ve müşterek sorunlara etkili çözümler üretilmesine olanak sunacağı, bu vesileyle çok geniş bir çerçevede işbirliğine zemin hazırlayacağı hususlarında mutabık kalınmıştır.

Toplantının üçüncü gününde ise, Kurul Başkanımız ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz TUNÇ’un yanı sıra Kurulumuz Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Sayın Mehmet Akif EKİNCİ, 1. Daire Başkanı Sayın Halil KOÇ, Genel Sekreteri Sayın Atila ÖZTÜRK, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Müjgan KARYAĞDI ve TDT üye ve gözlemci ülkeleri Heyet Başkanları ve Temsilcileri tarafından Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına çalışma ziyaretinde bulunulmuş; TDT Genel Sekreterliğindeki toplantıya TDT Genel Sekreteri Sayın Kubanıçbek ÖMÜRALİYEV, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Sadi JAFAROV ve Proje Direktörü Sayın Hasan HUSEYNOV tarafından ev sahipliği yapılmıştır.

Toplantı süresince ele alınan ve tartışılan konu başlıkları sonucunda ulaşılan somut çıktılar çerçevesinde ‘Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkeleri Hâkimler Konseyi Başkanları İkinci Toplantısı Sonuç Deklarasyonu” 23 Mayıs 2024 tarihinde imzalanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Mahkeme-Hukuk Konseyi Başkanı Sayın Inam KARİMOV, Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Sayın Denis SHİPP, Kırgız Cumhuriyeti Hâkimler Konseyi Başkanı Sayın Kydyk DJUNUSHPAEV, Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Akif EKİNCİ, Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Sayın Kholmumin YODGOROV ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Kubanıçbek ÖMÜRALİYEV tarafından imzalanan Sonuç Deklarasyonunda, bağımsız ve tarafsız bir yargının teminatının bağımsız yargı konseyleri olduğu vurgulanarak, konseyler arasındaki yakın işbirliğine devam edileceği, işbirliğinin kurumsallaşması için atılacak adımlara rehberlik edecek bir tüzüğün, Kurulumuz ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği ev sahipliğinde diğer Üye ve Gözlemci Ülke Yargı Konseyleri temsilcilerinden oluşan bir alt çalışma grubu tarafından 2024 yılı sonuna kadar hazırlanacağı; üçüncü toplantının ise 2025 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi ve bu toplantıda kurulması öngörülen yargı konseyleri ağına ilişkin tüzüğün kabul edilmesi ve konsey toplantılarının her yıl alfabetik sırayla dönüşümlü olarak yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu itibarla, Türk devletleri arasında tarihi, siyasi, ekonomik, ticari, askerî, kültürel, eğitim, sağlık, enerji ve ulaştırma alanlarında her geçen gün çeşitlenerek artan yakın işbirliğinin yanı sıra ülkemiz ve bölgemiz için yargı alanında çok önemli sonuçlar doğuracak bir sürecin kilometre taşı niteliğindeki ‘Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkeleri Hâkimler Konseyi Başkanları İkinci Toplantısı Sonuç Deklarasyonu’nu saygıdeğer kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

 

Sonuç Deklarasyonu

Sonuç Deklarasyonu - İngilizce

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.