Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Terörizmin Finansmanı ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçlarına İlişkin İhtisas Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin, 7.2.2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen terörizmin finansmanı suçu ile 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ilişkin açılacak kamu davalarına bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine ilişkin 24.6.2021 tarihli ve 485 sayılı kararı ekte ilan edilmiş olup, mezkûr karar 25.6.2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Saygıyla duyurulur.

 

 

Ek- İhtisas Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.