Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Sürekli İşçi Alımı Sözlü(Mülakat) / Uygulama Sınavı Sonuçları

Kurulumuz bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sözlü ve uygulama sınavına katılan ve başvurdukları meslek koluna göre 25/03/2019-29/03/2019 tarihleri arasında yapılan Sözlü(Mülakat)/Uygulama Sınavı sonucunda başarılı olup sınavı kazananlar ile sınavda başarılı olamayanlar Ek’te ilan edilmiştir.

Sözlü(Mülakat)/Uygulama sınavında asıl listede başarılı olan adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 15/05/2019 tarihi mesai bitimine kadar Hâkimler ve Savcılar Kurulu İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Asıl listeden atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

Asıl listeden atanmaya hak kazananlardan her ne sebeple olursa olsun iş sözleşmesi yapılmayan veya deneme süresi sonunda iş sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek hak sahiplerinden gerekli belgeler istenecek olup boş kalan yerlere şartları tutanlar arasından yedek listesindeki sırasına göre alım yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek evraklar;

1- İş Talep ve Bilgi Formunun imzalı aslı (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak),

2- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3- Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak),

*Temizlik görevlisi iş koluna başvuran adaylar açısından, Sağlık Kurulu Raporunda “bulaşıcı hastalığı bulunmadığı”na dair ibarenin de yer alması gerekmektedir.

4- Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

5- Öğrenim Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (İnsan Kaynakları Bürosunca aslı görülüp onaylanacaktır.)

6-  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak).

7- Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı fotokopisi,

 

 

 

EK-1       : Temizlik Görevlisi

EK-2       : Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

EK-3       : Elektrikçi (Genel)

EK-4       : Mobilyacı

EK-5       : Bahçıvan (Peyzaj Bahçıvanı)

EK-6       : Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri

EK-7       : Şoför Yolcu Taşıma

EK-8       : İş Talep Bilgi Formu Örneği

EK-9       : Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Örneği

EK-10     :  Mal Bildirim Formu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.