Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalarına Bakmakla Görevli İş Mahkemelerine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalarına Bakmakla Görevli İş Mahkemelerine İlişkin Duyuru

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 24/04/2016 tarihli ve 164/Terfi sayılı kararı ile;

 

Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan davalara bakmakla görevli iş mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin terfi edebilmeleri için yeterli olan karar sayılarına ilişkin güncelleme yapılmış olup,

 

08/04/2015 tarihli ve 388/1 sayılı  "Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı"nın 8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile 08/04/2015 tarihli ve 388/2 sayılı "Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı"nın 9, 10 ve 11 inci maddelerine anılan hususta 13 üncü bent eklenmiştir.

 

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

EK-1:   Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı

EK-2:   Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.