Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Selçuk TELLİSelçuk TELLİ
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı

 

17.09.1977 tarihinde dünyaya gelmiş olup, ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitimini, memleketi  Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaptıktan sonra, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans öğrenimini 1998 yılında; Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı'nda sürdürdüğü lisans üstü çalışmalarını  ise, 2010 yılında tamamlamıştır.

 

2002 yılında mesleğe başlayarak sırasıyla, Hatay, Göksun, Cihanbeyli, Mardin Hâkimi olarak çalışmış, ardından Yargıtay'da dört ay süren meslek içi eğitime katılım sağlamış, akabinde 2011 yılında Adalet Müfettişi olarak atanmıştır. 12.02.2013 tarihinde, TBMM bünyesinde kurulan Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlâllerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda görevlendirilmiştir.

 

Denetim Kurulu adına, Türkiye Adalet Akademisi'nin 2015 ve 2016 yıllarına ait idarî ve malî denetimini gerçekleştirmiş, aynı zamanda Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bir çok faaliyete, eğitici rolü ile iştirak etmiştir. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Daire Başkanlıkları tarafından ortak yürütülen UYAP'a verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesi amaçlı Adli Veri Bankası projesi için hazırlanan eğitim materyallerinin oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

 

13.03.2017 tarihinde, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

 

İngilizce bilmekte olup, evli ve iki kız çocuğu bulunmaktadır.

 


Telefon : 0312 204 17 06 - E-Posta : selcuk.telli@hsk.gov.tr
Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.