Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Seçim Hâkimlerine İlişkin HSYK Birinci Daire Başkanlığının 19/06/2014 Tarihli Duyurusu

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

19/06/2014

DUYURU

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının talebi ve varılan mutabakat kapsamında; 2014 yılı yaz kararnamesine tabi il seçim kurulu başkan ve asıl üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları ve hâkim veya Cumhuriyet savcısı olan eşlerinin, seçim işlemlerinin süreklilik arz eden ve birbirini takip eden işlerden olması nedeniyle, seçim sonuçları kesinleşinceye kadar yerlerinde yetkili bırakılacakları,

 

İlgililerin, kararname tebligatlarını tebellüğ ederek asli görevleri ile ilişiklerini kesmeleri ancak, seçim işlemleri ile ilgilenmek üzere görev yerlerinden ayrılmamaları, görevden ayrılışların yerinde yetki süresi sonunda yapılarak mehil sürelerinin başlatılması, önemli mazereti olanların ise durumlarının talep etmeleri halinde ayrıca değerlendirileceği hususları 03/06/2014 tarihinde tüm teşkilata duyurulmuş ise de;

 

11/06/2014 tarihli adli yargı yaz kararnamesi kapsamında 34 il seçim kurulu başkanı, 73 il seçim kurulu üyesi ve 321 ilçe seçim kurulu başkanı olmak üzere toplam 428 seçim hâkiminin görev yerlerinin değiştiği anlaşılmış olup,

 

Mevcut durum itibarıyla seçim hâkimleri ile birlikte yerlerine gelecek hâkim sayısının yaklaşık 900 kadar olduğu, seçim takvimi göz önüne alındığında Eylül ayına kadar karşılıklı olarak lojman ihtiyaçlarının giderilemeyecek oluşu, kararnameye tabi meslektaşların çocuklarının okul kayıtlarını yaptıramayacak olmaları, eşi nedeniyle yerinde kalması gereken meslektaşlardan özellikle unvanlı iken unvansız olarak ataması yapılanların durumu, eşi farklı kurumlarda olup da tayin nedeniyle yapılması gereken işlemlerin takibi, sağlık ve benzeri gibi konulara ilişkin olarak mağduriyetlerin yaşanacağı hususlarının meslektaşlar tarafından yoğun bir şekilde dile getirilmesi üzerine, durum Yüksek Seçim Kuruluna bildirilerek seçim hâkimlerinin yerinde yetkili bırakılıp bırakılmamaları hususunun tekrar gözden geçirilmesi talep edilmiş, Yüksek Seçim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucu 18/06/2014 tarihli ve 2014/2957 sayılı karar ile seçim takviminin henüz başlamamış olması ve yeni atanan hâkimlerin seçim takvimi içinde yeni yerlerinde göreve başlayacak olmaları dikkate alınarak seçim hâkimlerinin yerinde yetkili bırakılmalarına gerek bulunmadığı yönünde karar verilmiştir.

 

Bahse konu karar uyarınca seçim işlemleri göz önüne alınmaksızın kararnameye tabi tüm meslektaşların görev yaptıkları yerlerin iş ve kadro durumları dikkate alınarak yerinde yetkili bırakılmaları yönünde değerlendirme yapılacaktır.

 

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik takvimin 29 Haziran 2014 tarihinde başlayacak olması göz önüne alınarak,

 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkması, askıya çıkan listelere yapılacak itirazların karara bağlanması ve benzeri işlerin aksamaması için izin verilen veya izinli bulunan seçim hâkimlerinin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla görevde olmaları gerekmektedir.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.