Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Seçim Hâkimlerine İlişkin HSYK Birinci Daire Başkanlığının 03/06/2014 Tarihli Duyurusu

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

03/06/2014

DUYURU

15 Nisan 2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 1289 sayılı kararı doğrultusunda, halen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk oylamanın 10 Ağustos 2014, ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylamanın 24 Ağustos 2014 tarihinde yapılacağı belirtilmiştir.

 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının talebi ve varılan mutabakat kapsamında; 2014 yılı yaz kararnamesine tabi il seçim kurulu başkan ve asıl üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları ve hâkim veya Cumhuriyet savcısı olan eşleri, seçim işlemlerinin süreklilik arz eden ve birbirini takip eden işlerden olması nedeniyle, seçim sonuçları kesinleşinceye kadar yerlerinde yetkili bırakılacaklardır.

 

İlgililerin, kararname tebligatlarını tebellüğ ederek asli görevleri ile ilişiklerini kesmeleri ancak, seçim işlemleri ile ilgilenmek üzere görev yerlerinden ayrılmamaları, görevden ayrılışların yerinde yetki süresi sonunda yapılarak mehil sürelerinin başlatılması, önemli mazereti olanların ise durumlarının talep etmeleri halinde ayrıca değerlendirileceği hususları,

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.