Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Seçim Hâkimlerine İlişkin Duyuru

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği

 

 

 

 

 

Sayı        : 93586998/12259/28091                        18/07/2014

 

Konu     : 2014 yılı yıllık ara verme

 

 

 

…………..ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

İlgi : 09/07/2014 tarihli ve 93586998/11388/26040 sayılı yazı.

2014 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülen hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin ilgi yazı ekinde gönderilen listede isimleri yer almasına rağmen, il ve ilçe seçim kurullarında yapılan değişiklikler sonucunda oluşan yeni durum nedeniyle il seçim kurulu başkanı, asıl üyesi (yedek üyeler hariç) veya ilçe seçim kurulu başkanı olarak belirlenen ekli listede isimleri belirtilen ilgililerin 2014 yılında yıllık ara verme döneminde nöbetçi bırakılmaları uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesini ve ilgililere tebliği ile gereğinin buna göre ifasını rica ederim

 

 

                                               

Serdar MUTTA

Hâkim

Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

Ek           : 1 (Liste)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.