Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
PROF. DR. CUMHUR ŞAHİNPROF. DR. CUMHUR ŞAHİN
ÜYE

1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

1985 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1985-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yaptı. “Memurluk Görevini İhmal ve Kötüye Kullanma Suçları” konulu Yüksek Lisans tezi ile bilim uzmanı ünvanını aldı.

1988-1993 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında doktora yaptı. “Sanığın Kolluk Tarafından Sorgulanması” konulu doktora tezi ile doktor ünvanını aldı.

Doktora çalışmaları öncesinde, doktora çalışmaları çerçevesinde 1990-1992 yılları arasında, doktora sonrası çalışmalar çerçevesinde ise kısa süreli olarak değişik tarihlerde Almanya’da bulundu.

1993 yılında Selçuk Üniversite Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak atandı.

1995-1998 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim dalında 1999 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu.

1999-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yaptı.

2008-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinde bulundu.

Yeni ceza mevzuatının hazırlanması sürecinde akademik danışman olarak yer aldı. Aynı mevzuatın uygulanması amacıyla yapılan değerlendirme toplantılarında görev yaptı.

Gazi Üniversitesinin bölünüp Hukuk Fakültesinin yeni Üniversiteye bağlanmasıyla birlikte 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyeliğine devam etti.

17.01.2019 – 07.06.2021 tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini ifa etti.

Alanıyla ilgili yayınlanmış çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Prof.Dr.Cumhur Şahin 25.5.2021 tarihinde TBMM tarafından Hâkimler ve Savcılar Kuruluna seçilmiş olup, HSK İkinci Daire Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

 


Telefon : 0 312 204 11 03 - E-Posta : cumhur.sahin@hsk.gov.tr

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.