Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
OECD Rüşvetle Mücadele Grubunun Sanal Ortamda Ülkemizi Ziyareti

Ülkemiz, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi"ne taraf bulunmaktadır. Bu kapsamında kurulan OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu'nun gerçekleştirdiği ülke incelemelerine ilişkin işlemler, sorumlu koordinasyon makamı olarak Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yürütülen 3. Aşama İncelemesi çerçevesinde verilen tavsiyeler bağlamında ele alınan "Üçüncü Aşama Yazılı İzleme İlave Raporu” doğrultusunda, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubunun 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan Genel Kurulunda alınan karara göre, Ülkemize yönelik tavsiyelerin görüşülebilmesini teminen, Yüksek Düzeyli Heyet tarafından 21-22 Haziran 2021 tarihleri arasında sanal ortamda ülkemiz ziyaret edilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı ve Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından açılış konuşmasının yapıldığı toplantı, Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Yakup MOĞOL’un başkanlığında icra edilmiştir. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Mv. Sayın Yılmaz TUNÇ, TBMM Adalet Komisyonu Üyeleri Mv. Sayın Orhan KIRCALI ve Mv. Sayın Mustafa ARSLAN, Adalet Bakanlığının üst düzey yetkilileri ile HSK, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gibi birçok kurumun üst düzey temsilcileri tarafından da söz konusu toplantıya iştirak edilmiştir.

Kurulumuzu temsilen HSK Genel Sekreteri Sayın Seyfi HAN ve Tetkik Hâkimi Sayın Mehmet Emre SARIYILDIZ tarafından katılım sağlanan ve olumlu bir havada icra edilen söz konusu toplantıda, Genel Sekreterimiz tarafından bilgilendirme ve açıklamalarda bulunulmuş; OECD Yüksek Düzeyli Heyet temsilcileri tarafından, yabancı rüşvetle mücadeleye ilişkin ülkemizin gösterdiği gelişmelerden memnuniyet duyulduğu ifade edilmiştir.

Nihayet tarafların karşılıklı görüş, değerlendirme ve beklentilerini ifade etmesini müteakip toplantıya son verilmiştir. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.