Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Müstemir Yetki Taleplerinin Alınmasına İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince ilan edilen kararnameler sonrasında oluşan yeni kadro durumu dikkate alınarak;

Kararname ile ataması yapılan adli ve idari yargı hâkimlerinin müstemir yetkiye ilişkin taleplerini ekte belirtildiği şekilde UYAP üzerinden 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 17:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızdan doğum izni veya ücretsiz izin durumu olanlar bakımından;

a-Doğum izninde olanlar veya doğum iznine ayrılacakların mutlaka (yetki değişikliği talep edilmese dahi “Mevcut yetkinin devamı” talep türünü seçip) müstemir yetki talep formu göndererek bu durumları ile muhtemel başlama tarihlerini formun açıklama kısmında belirtmeleri,

b-Doğum veya başka bir nedenle muhtemel ücretsiz izin kullanma durumu söz konusu olanların, ücretsiz izin kullanıp kullanmayacaklarını, ücretsiz izin kullanmayı düşünenlerin kullanacakları muhtemel izin sürelerini ve başlama tarihlerini; ayrıca ücretsiz izin kullanmakta olduğu halde ücretsiz iznini sonlandırarak başlayacakların ise muhtemel başlama tarihlerini mutlaka müstemir yetki talebinde belirtmeleri önem arz etmektedir.

Adli yargı ilk derece mahkemelerinde görev yapan hâkimlerin müstemir yetkiye ilişkin yeniden inceleme talepleri daha önce alındığından tekrar ilana gerek duyulmamış olup, önceki talepleri dikkate alınacaktır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

Ek : Müstemir Yetki Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.