Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Meslekten Çıkarma Kararlarına Yönelik Yeniden İnceleme Sonuçları

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24/08/2016 Tarih, 2016/426 Karar no.lu; 31/08/2016 tarih, 2016/428 Karar no.lu; 15/11/2016 tarih, 2016/440 Karar no.lu; 13/02/2017 tarih, 2017/35 Karar no.lu; 17/03/2017 tarih, 2017/113 Karar no.lu; 03/04/2017 tarihli ve 2017/665 Karar no.lu kararlarıyla; 667 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 18/10/2016 tarih ve 6749 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı meslekten çıkarılmalarına karar verilen, ekli karar içeriğinde adı geçen Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının yeniden inceleme dilekçeleri ile dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından 26/04/2017 tarihinden başlayarak 04/05/2017 sona erdirilen toplantıda incelenerek kesin karara bağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Ek1 :  Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.