Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Meslek İçi Eğitim Talepleri Hakkında Duyuru

:::Meslek İçi Eğitim Talepleri Hakkında Duyuru :::

 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 119 uncu maddesi 6524 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile “Hâkim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri Türkiye Adalet Akademisince yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Türkiye Adalet Akademisince hazırlanan yönetmelikte belirlenir.”  şeklinde değiştirilerek hâkim ve savcıların meslek içi eğitimlerini yaptırma görevi Türkiye Adalet Akademisine verildiğinden hâkim ve savcıların meslek içi eğitimlerine ilişkin işlemler Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülecek olup Türkiye Adalet Akademisince ilan edilen meslek içi eğitimlere yönelik taleplerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmemesi,

Ayrıca eğitimlere ilişkin duyuruların Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.taa.gov.tr) takip edilebileceği hususu,

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.