Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Kurulumuzun Hırvatistan ve Macaristan Çalışma Ziyaretleri

Köklü tarihsel ilişkiler ve kültürel yakınlıktan güç alan dostane ilişkilerimizin olduğu Hırvatistan ve Macaristan’ın Kurulumuz muadili kurullarıyla karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması ile hâkim ve savcıların disiplin ve teftiş süreçleri ile yargı uygulamalarının yerinde incelenmesi amacına yönelik olarak, Kurulumuz Genel Sekreteri Sayın Atila Öztürk başkanlığındaki heyet tarafından Hırvatistan ve Macaristan'a çalışma ziyaretleri icra edilmiştir.

Ziyaret kapsamında, heyetimiz tarafından öncelikle Hırvatistan Zagreb Büyükelçisi Sayın Yavuz Selim Kıran ziyaret edilmiş, bu kapsamda Türk-Hırvat ilişkileri, Zagreb Büyükelçiliğinin Hırvatistan’daki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi edinilmiştir. Akabinde, Hırvatistan Cumhuriyet Savcılar Konseyi Başkanı Sayın Željka Mostecak, Konsey Üyesi Silvia Lončar ve Hâkimler Konseyi Başkan Yardımcısı Marina Paulić ile resmi ziyaret çerçevesinde Hırvatistan’da hâkim ve savcıların disiplin ve teftiş süreçleri ile yargı kurullarının faaliyet alanı ve Hırvatistan yargı sistemi hakkında ayrıntılı bilgi alınmıştır. Anılan ziyarete Zagreb Büyükelçimiz Sayın Yavuz Selim Kıran da iştirak etmiştir.

Yine ziyaret kapsamında, Macaristan’da hâkim ve savcıların disiplin ve teftiş süreçleri ile Macaristan yargı sistemi hakkında İlk Derece Hizmet Mahkemesi Başkanı Sayın Dr. Elias David ve Kopasvar Bölge Mahkemesi Başkanı Sayın Dr. Hajnal Eva tarafından heyetimize sunumlar gerçekleştirilmiş, karşılıklı fikir ve bilgi teatisinde bulunmak suretiyle verimli bir görüşme icra edilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.