Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Kurul Müfettişliği Alımındaki Hizmet Süresi Değişikliğine İlişkin Duyuru

 

694 sayılı KHK’nın 160.maddesi ile bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle Kurul Müfettişliğine yapılacak atamalarda 6087 Sayılı Kanunun 15.maddesinde öngörülen 5 yıllık hizmet süresi “ 3 yıl olarak uygulanır” hükmü getirilmiştir. 

 

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı                    

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.