Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağı Yüksek Düzeyli Toplantısı

24-27 Şubat 2020 tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) sekreteryasını yürüttüğü Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağının Yüksek Düzeyli Toplantısı “Geçmiş, Günümüz, Gelecek” başlıklı toplantı başlığıyla gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi üyesi Sayın Yaşar Şimşek ve Dış ilişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimi Sayın Yunus Emre Yumuşakbaş’tan oluşan Hâkimler ve Savcılar Kurulu heyeti, Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT’in başkanlığındaki Yargıtay heyeti, Danıştay Başkanı Sayın Zerrin Güngör başkanlığındaki Danıştay heyeti, Anayasa Mahkemesi üyesi Sayın Muammer Topal başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi heyeti tarafından temsil edilmiştir.

Program, açılış ve Ağın kuruluşundan itibaren kazandığı edinimlere ilişkin yapılan konuşmaların ardından “Hakimlerin Sosyal Medya Kullanımı” konusundaki sunumla başlamış, daha sonra ise çalışma gruplarına ayrılarak devam edilmiştir.

Öğleden sonraki çalışma grupları üç oturum ve her bir oturumda eş zamanlı dört farklı çalışma grubu ile devam etmiştir. Gruplardaki “Yolsuzlukla Mücadelenin Yargının En Üst Seviyesinde Yaygınlaştırılması: En Yüksek Yargı Organlarında Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik”, Anayasal Dönüşümlerde Hakimlerin Yeniden Değerlendirilmesi ve Görevden Alınması” ve “Yargı Dokunulmazlığı ve Yargıda Görevi Suistimal İddialarının Belirlenmesinde Gerekli Yargı Prosedürü” başlıklı tematik tartışma oturumlarına Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Sayın Yaşar Şimşek ve Tetkik Hakimi Sayın Yunus Emre Yumuşakbaş tarafından katılım sağlanmıştır.

İkinci gün sabah saatlerindeki “Cinsiyet ile İlgili Yargı Dürüstlüğü Konuları” ve “Yargıda Yapay Zeka Kullanımı” başlıklı sunumların yer aldığı genel kurul birleşiminin akabinde, öğleden sonra ilk günkü çalışma grubu oturumlarının sonuçları değerlendirilmiş ve oturumlardan çıkan tavsiyeler paylaşılmıştır. Ardından ise yine genel kurul şeklinde “Yargı Dürüstlüğü İçin Beraber Çalışmak” konulu son genel kurul yapılmış ve kapanış sözleri alınmak üzere genel kurula söz verilmiştir. Bu doğrultuda Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit Türkiye adına söz alarak adaletin doğru bir şekilde hem ulusal hem de uluslar arası alanda gerçekleştirilmesinin öneminden bahsederek, bu bağlamda yargıda dürüstlüğün küresel ölçekte daha çok gelişmesine katkı sağlayacak Doha Deklarasyonunu desteklediklerini ve bu doğrultuda Deklarasyonda yargıda şeffaflığı ilk defa tanımlayan ve bütün yönleri ile detaylandıran İstanbul Bildirgesi’ne de atıf yapılmasının konunun bütünlüğü açısından faydalı olacağını belirtmiştir.

Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağı Yüksek Düzeyli Toplantısının “Yolsuzlukla Mücadelenin Yargının En Üst Seviyesinde Yaygınlaştırılması: En Yüksek Yargı Organlarında Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” başlıklı birinci gün öğleden sonra gerçekleştirilen tematik çalışma tartışma oturumunda panelist olarak sunum yapan Portekiz Temyiz Mahkeme Hakimi, Avrupa Hakimler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Hakimler Birliği Başkan Yardımcısı Jose Igreja Matos’un sunumu esnasında bahsi geçen kuruluşların faaliyetleri kapsamında yaptıkları olumlu çalışmalarından bahsederken Türkiye aleyhine bir tutum sergilemesi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi üyesi Sayın Yaşar Şimşek söz almış, panelistin verdiği olumsuz örnek yönünden düzeltmeler yapılması ve doğru bilgilerle konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, konu ile ilgili resmi verilere dayanan doğru bilgileri paylaşarak konuşmasına son vermiştir.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.