Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağı Başlatılması “Yargıda Dürüstlüğün Güçlendirilmesi ve Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Güçlerin Birleştirilmesi” Toplantısı

 

9-10 Nisan 2018 tarihlerinde Viyana’da, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından düzenlenen Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağı Başlatılması “Yargıda Dürüstlüğün Güçlendirilmesi ve Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Güçlerin Birleştirilmesi” toplantısında Ülkemiz, Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT’in başkanlığındaki Yargıtay heyeti ile Dış ilişkiler ve Proje Bürosu Tetkik Hâkimleri Hüseyin Cem EREN ile Halil AKKIZ’dan oluşan Hâkimler ve Savcılar Kurulu heyeti tarafından temsil edilmiştir.

Program, açılış konuşmalarının ardından “Yargıda Dürüstlüğün Güçlendirilmesi ve Yolsuzluğun Önlenmesine İlişkin İyi Uygulama Örnekleri ve Zorluklar - Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağının Rolü” konusundaki sunumlarla başlamış, daha sonra ise çalışma gruplarına ayrılarak devam edilmiştir.

Gruplardaki çalışmalar “Yargıda Dürüstlük ve Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi”, “Yargı Sisteminde Yolsuzluğun Önlenmesi”, “Dürüstlüğün gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi” ana başlıkları altında devam etmiştir.

İkinci gün öğleden sonra genel kurul oturumu yapılıp, “Yargıda Dürüstlük İçin Birlikte Çalışılması” ve “Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağı - Yapısı ve Gelecekteki Öncelikleri” konuları ele alınmıştır. Ayrıca bu oturumda, Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağının Danışma Kurulunun görevlendirmesi yapılmış ve Yargıda Dürüstlük Deklarasyonu taslağı ile Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağı Görev Tanımı taslağı ele alınmıştır.

Genel Kurul toplantısında Türkiye adına iki kez söz alınmış ve yargıda dürüstlük deklarasyonu ile görev tanımı taslağına ilişkin görüş ve itirazlarımız dile getirilmiştir. Bu bağlamda, taslak görev tanımı belgesinde yer verilen “yaptırım” terimi ile bağlantılı olarak deklarasyon taslağındaki “disiplin cezası” vurgusunun yumuşatılması, yargının hesap verebilirliği ile bağımsızlığı arasındaki dengenin yargı mensuplarının yargısal dürüstlük ve etik değerleri benimsemeleri suretiyle optimum bir noktada sağlanabileceği, tek başına kontrol mekanizması kurulmasının bu dengeyi sağlayamayacağı, dolayısıyla Küresel Yargı Dürüstlüğü Ağının cezaya yönelmekten daha ziyade yargısal dürüstlük ve etik konularında doğru olanı işaret eden ve yargı mensuplarının bu doğrultudaki değerleri mesleklerinin yüksek değerleri olarak benimsemesini motive edici bir yapıya öncelik vermesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, deklarasyon taslağının ikinci paragrafında ağın etkili olması öngörülen yargı dalları arasına ceza yargısının yanı sıra, hukuk mahkemeleri ve idari yargının da eklenmesi ile yargı sistemi tanımına yer verilen üçüncü paragrafında, “bağımsızlık” kelimesinden sonra, “tarafsızlık” kelimesinin eklenmesi, sekizinci maddedeki tekrarın giderilmesi önerilmiştir.

Kapanış konuşmalarının ardından toplantı sona ermiştir.

 

Toplantı programı ve katılımcı listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

http://www.unodc.org/ji/en/restricted/network-launch.html

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.