Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Kur’a Kararnamesi

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 

29.01.2014

Avukatlık mesleğinden geçen 3. dönem adli yargı Hâkim ve Cumhuriyet savcı adayları ve Avukatlık mesleğinden geçen 1.dönem idari yargı hâkim adaylarına ait kur’a töreni MEB Şûra salonunda yapılmış olup, 29.01.2014 tarihli ve 2014/259-260-261 sayılı kararname ile ekte belirtilen ilgili mahallere atamaları yapılmıştır.

 

Atamaları yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarı ve mutluluklar dileriz.

 

 

EKLER :

1- Avukatlık mesleğinden geçen 3.dönem adli yargı Hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylarının Kur'a Listesi

2- Avukatlık mesleğinden geçen 1.dönem idari yargı Hâkim adaylarının Kur'a Listesi

3- Avukatlık mesleğinden geçen 1.dönem idari yargı Hâkim adaylarından Danıştay Tetkik Hâkimliği’ne Atananların Listesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.