Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi Eğiticilerin Eğitimi Hakkında Duyuru

Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi Eğiticilerin Eğitimi Hakkında Duyuru

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda “Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi” projesi yürütülmektedir. Proje ile, Türk Yargı Sisteminin medya ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve sistematik hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, yargı kurumları bünyesinde kurulmuş olan basın sözcülüğü sisteminin ülke çapında etkin hale getirilmesi amacıyla Avrupa Birliği üye ülkelerinden uzmanların projeye katılımları sağlanacaktır. Bu Proje'nin temel hedefi, yargı organları tarafından yürütülmekte olan dava ve soruşturmalar hakkında, toplumun bilgi alma hakkı çerçevesinde, medyaya hızlı ve güvenilir bilgi akışını sağlamaktır. Medya mensuplarının, yargısal faaliyetlerinin kendine özgü özellikleri ve hassasiyetleri noktasında bilgilendirilerek, çalışmalarında bu özellikleri ve hassasiyetleri göz önünde bulundurmaları çalışmanın diğer yönünü teşkil etmektedir.

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ nın 27.01.2014 tarih ve 19/279 sayılı yazısı ile proje kapsamında görev yapmak üzere toplam 25 adet basın sözcüsü danışmanı ( yapılan proje fişi değişikliği ile eğitmen yerine) belirlenmesinin talep edilmesi üzerine Kurulumuzca yapılan duyuruya istinaden başvuranlar, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nca önerilenler ve daha önceden proje kapsamında görev alanlar arasından olmak üzere toplam 25 Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 29.04.2014 gün ve 1010 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

 

Seçilen danışmanların eğitimi Haziran ayının ilk 3 haftasında 3 ayrı grup oluşturulmak suretiyle 1’er haftalık periyotlar halinde Türkiye Adalet Akademisi’ nde gerçekleştirilecektir.

 

Kimlerin hangi haftadaki eğitime katılacağı ve kalacak yer ile ilgili hususlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda tespit edilecektir.

 

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

Ek :Katılımcı Listesi

 

 

İrtibat Tel : 0312 414 72 46 – 0312 414 72 49 (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.