Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
“Karar Gerekçeleri ile İlgili Kesişen Bakış Açıları” Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı

“İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasının ve Raporlanmasının Desteklenmesi” eylemi kapsamında düzenlenen “Karar Gerekçeleri ile İlgili Kesişen Bakış Açıları” ile ilgili 25 Şubat 2021 tarihli Çevrimiçi Yuvarlak Masa Toplantısı’na kurulumuz Genel Sekreterliği adına Tetkik Hâkimi Onur Ustali tarafından katılım sağlanmıştır.

 

Toplantının seyrinde sırasıyla; Salim Küçük (Yargıtay Üyesi) ve Zehra Gayretli (Anayasa Mahkemesi Raportörü) tarafından sunumlar yapılmış ve öncelikle sunum sırasına uygun olarak Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi nezdinde durum ve gerekçeli kararla ilgili içtihatlar ile ilgili mevzuat aktarılmış, daha sonra akademisyenler Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner (Ankara Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Ali Ersoy Kontacı (Ankara Üniversitesi) tarafından Türkiye örneği özelinde durum; anket ve araştırma çalışmaları kapsamında ve istatistiki bilgiler yoluyla açıklanmaya çalışılmış ve yabancı içtihatlar eliyle bir kısım uluslararası örnekler açıklanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.