Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
Kadastro Mahkemeleri ve Hâkimlerine İlişkin İlke Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesine ilişkin usul ve esaslara yönelik 19.01.2022 tarihli ve 8 sayılı ilke kararı ekte ilan edilmiş olup, mezkûr karar 21.01.2022 tarihli ve 31726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

Ek- Kadastro Mahkemeleri ve Hâkimlerine İlişkin İlke Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.