Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
Kadastro, İş ve İcra Mahkemeleri Hâkimlerine Yönelik Yargıtay Meslek İçi Eğitim Semineri

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 08/11/2017 tarihli ve 1516, 1517 ve 1518 sayılı kararları ile,

Kadastro, iş ve icra mahkemesi hâkimlerine yönelik olarak Kasım ve Aralık ayları içerisinde 3 (üç) grup halinde düzenlenmesi planlanan “Kadastro Mahkemesi Hâkimlerine Yönelik Yargıtay Meslek İçi Eğitim Semineri, İş Mahkemesi Hâkimlerine Yönelik Yargıtay Meslek İçi Eğitim Semineri ve İcra Mahkemesi Hâkimlerine Yönelik Yargıtay Meslek İçi Eğitim Semineri”ne katılmak üzere ekli listelerde isimleri belirtilenlere izin verilmiştir.

Seminerin süresi ve katılımcı sayısı dikkate alınarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup, eğitime katılacakların, program süresince bağlı oldukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemeleri karşılığında kendi imkânları ile kalacak yer, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir.

 

 

Ek1          :Kadastro Mahkemesi Hâkimlerine Yönelik Katılımcı Listesi

Ek2          :İş Mahkemesi Hâkimlerine Yönelik Katılımcı Listesi

Ek3           :İcra Mahkemesi Hâkimlerine Yönelik Katılımcı Listesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.