Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
İspanya Krallığı Genel Yargı Konseyi Üyesi ve Beraberindeki Heyetin Kurulumuzu Ziyareti

 

İspanya Krallığı Genel Yargı Konseyi Üyesi Sayın Mar CABREJA ile beraberindeki heyet, İspanya Yargı Genel Konseyi ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü arasındaki “Hâkim Ve Savcı Adaylarının Görev Öncesi Eğitimlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi” vesilesiyle 12 Temmuz 2021 tarihinde Kurulumuza çalışma ziyareti gerçekleştirmişlerdir.

Misafir heyet, Kurulumuz 2. Daire Üyesi Sayın Ergün ŞAHİN’in başkanlığında HSK Genel Sekreteri Sayın Seyfi HAN, Tetkik Hâkimleri Sayın Mehmet Emre SARIYILDIZ ve Sayın Veli ÜNAL’dan oluşan heyetimizce kabul edilmiştir. Misafir heyete, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Sayın Derya TOSUN ENGİN eşlik etmiştir.

Söz konusu toplantıda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı, işleyişi, görevleri ile hâkim ve savcı adaylarının eğitimi ile meslek içi eğitim hakkında misafir heyete Kurulumuz 2. Daire Üyesi Sayın Ergün ŞAHİN ve HSK Genel Sekreteri Sayın Seyfi HAN tarafından ayrıntılı bilgi verilmiştir. Misafir heyet tarafından ise, İspanya Genel Yargı Konseyi yapısı ile aday ve görevde bulunan hâkimlere verilen eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ayrıca, karşılıklı soru alışverişi suretiyle iki ülke hâkim ve savcı adaylarının eğitimi ile meslek içi eğitim hakkında detaylı bilgiler edinilmiştir. Bu kapsamda, Kurulumuz bilgilendirme kitapçığı ve Yargı Etiği Bildirgesinin İngilizce suretleri misafir heyetle paylaşılmış, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususundaki temennileri müteakip karşılıklı hediye teatisi ile toplantı sona ermiştir.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.