Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
"İş Cetvelleri, Sicil Fişleri ve Başarı Bildirim Formları" Konulu (1) Sıra Sayılı Genelge Değişikliği Duyurusu

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 04/12/2019 tarih ve 532/Terfi sayılı kararı ile İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları'na ilişkin (1) No'lu Genelge'de değişiklik yapılarak Genelge'nin 10 uncu maddesi,  "Terfi dönemi içerisinde Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair kararlar ile iş bölümü gereği başka bir Cumhuriyet savcısı tarafından uzlaştırma hükümleri uygulanmak suretiyle sonuçlandırılmak üzere dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi amacıyla tanzim edilen kararların hem bakılan hem de çıkarılan iş miktarına ilave edilerek ayrıca izahat kısmında gösterilmesi,

Cumhuriyet savcısı tarafından uzlaştırmacıya tevdi edilen ancak henüz sonuçlanmayan soruşturma dosya sayısının iş cetvelinin izahat kısmında gösterilmesi," şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

Eki:İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları'na ilişkin (1) No'lu Genelge

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.