Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
İnsan Hakları

Kurulumuz Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyetine devam etmekte olan İnsan Hakları Bürosunun görevleri aşağıdaki gibidir:

 

1) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen ve Kurulumuzu ilgilendiren kararlardan;

a) Disiplin hukuku ve atama işlemleri ile ilgili güncel olanların takip edilmesi,

b) Gerekli görülenlerin Türkçeye çevrilmesi ve derlenmesi,

c) AİHM kararları bilgi bankası oluşturulması ve ilgili bürolarla paylaşılması;

2) Kurul işlemleri nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Türkiye’ye karşı açılan davalarda hazırlanacak savunmaya esas olmak üzere, Adalet Bakanlığınca istenecek görüş taleplerinin karşılanması,

3) Kurulda görev yapan müfettiş ve tetkik hâkimlerine yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile ilgili farkındalığın arttırılması amacıyla ulusal veya uluslararası sempozyum, eğitim ve çalıştay düzenlenmesi,

4) Teftiş Kurulu Başkanlığı veya Genel Sekreterliğin ilgili bürolarınca talep edilmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile ilgili bilgi notu hazırlanmasıdır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.