Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
İlave Derece Verilmesi Hakkında Duyuru

::: İlave Derece Verilmesi Hakkında Duyuru :::

 

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin "İlave derece verilmesi" başlıklı 28 inci maddesinde; "457 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 02/02/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/01/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır." hükmü mevcuttur.

 

Bu hüküm uyarınca; daha önce herhangi bir derece yasasından faydalanmamış olan Adli ve İdari Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ait taslak liste hazırlanmıştır. Ek'li listede ilgililerin görev yeri, en son aldığı derece ve kademeleri, bir derece verilmekle geleceği derece ve kademesi bulunmaktadır. Taslak listede olması gerektiği hâlde adı bulunmayanlar ile listede adı yer aldığı hâlde görev yeri veya derece ve kademesinde hata olduğuna ilişkin taleplerin 08 Ocak 2016 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğine bildirilmesi gerektiği hususu tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

 

Ek: Liste

 

 

 

İrtibat Bilgileri:

Terfi Bürosu

 

Şube Müdürü:

Murat AKGÜL

Emirhan FİLİZ

 

Tel: 204 14 33, 42, 57

Fax : 0312 223 25 33

E-posta Adresi: hsyk.terfi@hsyk.gov.tr

          

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.