Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
İdari Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, idari yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar 22.12.2022 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, müstemir yetkileri ilan edilen ve yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 31.12.2022 tarihine kadar ekte gönderildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme “Yeniden İnceleme Talebi” olarak seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

Ekleri:

            Bölge İdare Mahkemesi Müstemir Yetki Kararı

            İdare ve Vergi Mahkemeleri Müstemir Yetki Kararı

            Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.