Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, İdari Yargı 2019 yılı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere (Ek-1) ilişkin çalışmalarını tamamlamış olup, kararnamenin 31 Mayıs 2019 tarihine, müstemir yetkilerin ise 10 Temmuz 2019 tarihine kadar ilan edilmesi planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

Atanma talebi olan meslektaşlarımız atanma talep dilekçelerinde ekte yer alan prensipler uyarınca atanmak istedikleri yerleri tercih edebileceklerdir. Yasal mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hâkim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup, kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hâl, eşi hâkim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Atanma talep ekranı 23 Şubat 2019’dan itibaren açılacak olup, atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve savcıların 4 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde, yöntemine uygun olarak (Ek-3) mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınamayacaktır.  4 Mart 2019 tarihinden sonra Hâkim ve Savcı Atanma Talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

EK-1: İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensipleri

EK-2: İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvimi

EK-3: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.