Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
İdare ve Vergi Mahkemeleri Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

 

 İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ

MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve Üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 06/09/2016 tarihli ve 1566 sayılı kararı ile sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

 

Meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

 

 

Eki:İdare ve Vergi Mahkemeleri Müstemir Yetki Kararnamesi 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.