Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
HSYK-Open World Amerika İkili İşbirliği Projesi Nisan Ayı Programı Aday Katılımcı Listesi

HSYK-OPEN WORLD AMERİKA İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ NİSAN AYI PROGRAMI 

 

 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nin destek ajansı olan Open World Leadership Center ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu arasında, iki ülke yargı mensuplarının karşılıklı olarak yargı sistemlerini analiz etmeleri ve tanımaları amacıyla 23 Nisan- 04 Mayıs 2014 tarihlerinde 20 kişiden oluşan hâkim ve savcı grubunun 10 günlük bir program için Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesine ilişkin gündem, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 04.02.2014 gün ve 294  sayılı kararı ile görüşülmüştür.

Birinci Daire tarafından alınan bu karar uyarınca; toplam 51 hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmiş ve bu kişilerin Amerika Open World kurumuna bildirilmesine karar verilmiştir. Program için belirlenecek 20 asıl ve 10 yedek kişi, adı geçen kurum tarafından nihai olarak karara bağlanacaktır.

Her bir kurum için öngörülen kontenjanlar (Adlî yargı ilk derece mahkemelerinden 32, İdarî yargı ilk derece mahkemelerinden 11, Yargıtay’dan 6 ve Danıştay’dan 2) belirlendikten sonra katılımcılar aşağıdaki kriterlere göre seçilmiştir:

Her bir kurum belirlenen kontenjan çerçevesinde kendi içinde değerlendirmeye tâbi tutularak İngilizce dil puanı olanlara hâkim ve savcılara öncelik verilmiştir.

Ayrıca, daha önce her hangi bir şekilde (yabancı dil, yüksek lisans, doktora eğitimi, projeler, bilgi görgü artırmak amacıyla yapılan yurtdışı ziyaretleri vb.)  yurtdışına gitmemiş kişilere öncelik verilmiştir.

Ekli listede isimleri bulunan kişilerin güncel iletişim bilgilerini (cep telefon numaraları ve e-mail adresleri) en geç 06 Şubat 2014 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen mail adreslerine ulaştırmaları gerekmektedir. Nihai katılımcıların belirlenmesi amacıyla doldurması gerekli olan İngilizce başvuru formu bildirilen e-mail adreslerine gönderilecek ve söz konusu formu en geç 12 Şubat 2014 tarihine kadar doldurup HSYK Genel Sekreterliğine ulaştırmaları istenecektir.

 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

KATILIMCI LİSTESİ

 

Güncel iletişim bilgilerinin gönderileceği e-mail adresleri:

nuh.kavici@hsyk.gov.tr

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.