Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
HSYK-Open World Amerika İkili İşbirliği Projesi Eylül Ayı Programı


HSYK-OPEN WORLD AMERİKA İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ
EYLÜL AYI PROGRAMI

 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi destek ajansı olan Open World Leadership Center ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu arasında, iki ülke yargı mensuplarının karşılıklı olarak yargı sistemlerini analiz etmeleri ve tanımaları amacıyla 2014 yılı Eylül ayında 20 kişiden oluşan hâkim ve savcı grubunun 10 günlük bir program için Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilmesine ilişkin proje kapsamında 19.06.2014 tarihli ilanda belirlenen esaslar doğrultusunda 27.02.2014 tarih ve 28926 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1.maddesi ile değiştirilen 2802 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından toplam 50 hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmiş ve bu kişilerin Amerika Open World kurumuna bildirilmesine karar verilmiştir. Program için belirlenecek 20 asıl ve 10 yedek kişi, adı geçen kurum tarafından nihai olarak karara bağlanacaktır.

Ekli listede isimleri bulunan kişilerin güncel iletişim bilgilerini (cep telefon numaraları ve e-mail adresleri) ve nihai katılımcıların belirlenmesi amacıyla doldurulması gerekli olan ve ekte yer alan İngilizce başvuru formunu doldurarak en geç 18 Temmuz 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen e-mail adreslerine ulaştırmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

Ek :1-Katılımcı Listesi 

     2-İngilizce Başvuru Formu

İngilizce başvuru formunun ve güncel iletişim bilgilerinin gönderileceği e-mail adresleri:

 

hk400288@hsyk.gov.tr
hk400335@hsyk.gov.tr

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.