Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
HSYK-Open World Amerika İkili İşbirliği Projesi Duyurusu

HSYK-OPEN WORLD AMERİKA İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ

 

Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin destek ajansı olan Open World Leadership Center ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu arasında iki ülke yargı mensuplarının karşılıklı olarak yargı sistemlerini analiz etmeleri ve tanımaları amacıyla 2013 yılı Nisan ayında bir mutabakat metni imzalanmıştır.

Söz konusu işbirliği projesinin dördüncü aktivitesi olarak 17 Eylül-27 Eylül 2014 tarihleri arasında 20 kişiden oluşan hâkim ve savcı grubunun 10 günlük bir program için Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesi planlanmaktadır.

ABD'ye gönderilecek olan hâkim ve savcılarımız beşer kişilik dört gruba ayrılacak ve her bir gruba Amerikalı bir hâkim ve resmi ziyaretler sırasında bir tercüman eşlik edecektir. Ziyaretin ilk üç gününde katılımcılar ABD'nin başkenti olan Washington DC'de bilgilendirme eğitimi alacak ve Amerikan Yüksek Mahkemesi (The Supreme Court) ile çeşitli yargı kurumlarına ziyaretlerde bulunacaklardır. Bu toplantıda, ABD hukuk sistemi, mahkemelerin yönetim ve yapısı, hukuk eğitimi ve hâkim seçimi konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Programın kalan bölümünde, katılımcılar kendilerini ziyaret boyunca misafir edecek Amerikalı ailelerin yanına yerleştirileceklerdir. Daha sonraki günlerde ise; Amerikalı hâkimin gözetiminde mahkemeleri, baroları ve hukuk fakültelerini ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretlerde; katılımcıların Amerika'daki meslektaşları ile yargı uygulamaları, yönetim ve hukuk sistemleri konusunda görüş alışverişinde bulunma, ABD yargı sistemi ile ilgili - mahkeme yönetimi, karşılıklı kanıt süreci (adversarial process), jüri duruşmaları, ceza uzlaşma pazarlıkları ve alternatif uzlaşma yöntemleri gibi - farklı konular hakkında bilgi sahibi olma şansları olacaktır.

Programa katılacak kişilerin belirlenmesinde, bu proje kapsamında imzalanan protokol gereği, adayların hali hazırdaki görevleri, yaşı, eğitimleri ve daha önce gerçekleştirilen ziyaretlere katılıp katılmadıkları dikkate alınacaktır.       

Programa başvurmak isteyenlerin 26 Haziran 2014 tarihine kadar başvurularını Ek'te yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle bağlı bulundukları komisyon veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile HSYK Genel Sekreterliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.  

 

Not : 27.02.2014 tarih ve 28926(mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1.maddesi ile değiştirilen 2802 sayılı Kanun'un 49.maddesi uyarınca anılan çalışma ziyaretine katılacak olanlara ilişkin nihai liste Adalet Bakanlığı'nın onayı ile kesinleştirilecek olup katılımcıların tüm masrafları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca değil bağlı bulundukları birim bütçesinden karşılanacaktır.

 

Ek : Başvuru Formu

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.