Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
HSYK-Open World Amerika İkili İşbirliği Projesi

::: HSYK-OPEN WORLD AMERİKA İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ:::

Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nin destek ajansı olan Open World Leadership Center ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu arasında iki ülke yargı mensuplarının karşılıklı olarak yargı sistemlerini analiz etmeleri ve tanımaları amacıyla 2013 yılı Nisan ayında bir mutabakat metni imzalanmıştır.

Söz konusu işbirliği projesinin üçüncü aktivitesi olarak 23 Nisan-04 Mayıs 2014 tarihleri arasında 20 kişiden oluşan hâkim ve savcı grubunun 10 günlük bir program için Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesi planlanmaktadır.

ABD’ye gönderilecek olan hâkim ve savcılarımız beşer kişilik dört gruba ayrılacak ve her bir gruba Amerikalı bir hâkim ve resmi ziyaretler sırasında bir tercüman eşlik edecektir. Ziyaretin ilk gününde katılımcılar ABD’nin başkenti olan Washington DC’de bir günlük bilgilendirme eğitimi alacaklardır. Bu toplantıda, ABD hukuk sistemi, mahkemelerin yönetim ve yapısı, hukuk eğitimi ve hâkim seçimi konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Programın ikinci gününde, katılımcılar kendilerini ziyaret boyunca misafir edecek Amerikalı ailelerin yanına yerleştirileceklerdir. Daha sonraki günlerde ise; Amerikalı hâkimin gözetiminde mahkemeleri, baroları ve hukuk fakültelerini ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretlerde; katılımcıların Amerika’daki meslektaşları ile yargı uygulamaları, yönetim ve hukukun üstünlüğü konusunda düşünce alışverişinde bulunma, ABD yargı sistemi ile ilgili – mahkeme yönetimi, karşılıklı kanıt süreci (adversarial process), jüri duruşmaları, ceza uzlaşma pazarlıkları ve alternatif uzlaşma yöntemleri gibi – farklı konular hakkında bilgi sahibi olma şansları olacaktır.

Programa katılacak kişilerin belirlenmesinde 34 nolu Genelgede belirlenen olumlu sicile sahip olmak, programın öngördüğü nitelikleri taşımak şeklindeki şartlara ilave olarak meslekte en az üç yılını doldurmuş olmak, 45 yaşını aşmamış olmak hususları ile İngilizce dil puan seviyeleri dikkate alınacaktır.

Programa başvurmak isteyenlerin 24 Ocak 2014 tarihine kadar başvurularını bağlı bulundukları komisyon veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile HSYK Genel Sekreterliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

Ek: Başvuru Formu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.