Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
HSYK-Open World Amerika İkili İşbirliği Nisan Ayı Çalışma Ziyareti

HSYK-Open World Amerika İkili İşbirliği Nisan Ayı Çalışma Ziyareti

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Open World Leadership Center arasında imzalanan ikili işbirliği protokolü gereğince 23 Nisan – 4 Mayıs 2014 tarihleri arasında bilgi ve tecrübe artırımı amacı ile Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlenen çalışma ziyaretlerine katılan hakim ve savcılardan oluşan 22 meslektaşımız Amerika Birleşik Devletleri’nin 4 farklı eyaletine 4 ayrı çalışma grubuyla toplamda 10 günlük bir çalışma ziyaretinde bulunmuşlardır.

 

İlk olarak Washington, D.C.’de tüm katılımcıların birlikte olduğu ve 3 gün kalınan şehirde ABD Yüksek Mahkemesi (The Supreme Court) ve ABD Adalet Bakanlığı’nda temaslarda bulunulmuştur. Washington, D.C.’nin ardından 4 ayrı grup halinde ABD’nin 4 ayrı şehrine giden katılımcılarımız burada gruplarına göre New York, Mississippi, Minnesota ve Las Vegas’daki Eyalet Mahkemeleri, ilgili eyalet yasasına göre değişik formlarda bulunan İlk Derece Mahkemeleri, İstinaf Mahkemeleri, Temyiz Mahkemeleri, Eyalet Yüksek Mahkemeleri ve Barolara detaylı ziyaretlerde bulunmuşlardır. Bazı gruplarımız da bunlara ek olarak çocuk tutukevleri, nezarethaneler ve ilgili diğer birimlerde gözlemlerde bulunmuşlar, mahkemelerde duruşmalara katılmışlar ve her düzeyde hakim, savcı ve yüksek mahkeme üyeleriyle fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.