Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı
English
yuzuncuyil Atatürk Resmi
HSK Yıllık Faaliyet Raporu İle İlgili Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2019 yılında, hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında tesis edilen atama, terfi, şikâyet ve disiplin işlemlerine ilişkin bilgiler, Kurulumuzun şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde, daha sonra yıllık faaliyet raporunda detaylı şekilde paylaşılmak üzere, aşağıda özetlenmiştir.

 

 

Hâkim ve Savcı Şikâyet Bürosu tarafından:

18238’i önceki yıldan devreden, 21018’i ise yıl içerisinde gelen olmak üzere toplam 39256 dosyadan 26835’i sonuçlandırılmıştır.

153’ü önceki yıldan devreden, 1184’ü ise yıl içerisinde gelen olmak üzere toplam 1337 yeniden inceleme talebinden 1015’i hükme bağlanmıştır.

77’si önceki yıldan devreden, 235’i ise yıl içerisinde gelen olmak üzere toplam 312 itiraz başvurusundan 253’ü hakkında karar verilmiştir.

 

 

Disiplin Bürosu tarafından:

518’i önceki yıldan devreden, 379’u ise yıl içerisinde gelen olmak üzere toplam 897 disiplin evrakından 474’ü hakkında nihai karar verilmiştir.

Disiplin dosyalarının 152’si disiplin cezası, 64’ü ceza tayinine yer olmadığı, 9’u zamanaşımı veya ölüm nedeniyle işlemden kaldırma, 2’si af nedeniyle işlemden kaldırma, 160’ı evrakın işlemden kaldırılması, 26’sı dosyanın merciine gönderilmesi, 17’si kolluk-kovuşturma izni verilmesi, 16’sı kolluk-soruşturma izni verilmemesi/işlemden kaldırma/kvyo, 8’i dilekçe, 20’si ise birleştirmeye ilişkindir.

Söz konusu disiplin dosyaları kapsamında, hâkim ve Cumhuriyet savcılarına verilen toplam 239 disiplin cezasının 30’u uyarma, 7’si aylıktan kesme, 54’ü kınama, 2’si kademe ilerlemesini durdurma, 3’ü derece yükselmesini durdurma, 17’si yer değiştirme, 126’sı ise meslekten çıkarma cezasıdır.  

Meslekten çıkarılan 126 kişiden 106’sı daha önce KHK kapsamında, 7’si ise hakkında verilen disiplin cezası ile meslekten çıkarılanlardan oluşmakta olup, 2019 yılında hakkında ilk defa meslekten çıkarma kararı verilen kişi sayısı 13’dür.

 

 

Kararname Bürosu tarafından:

Toplam 5 kararname çıkartılmış ve 5507 hâkim ve Cumhuriyet savcısının ilk atama ve naklen ataması gerçekleştirilmiştir.  

Bu kararnamelerden 3’ü adaylıktan mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atanmalarına, 2’si ise hâkim ve Cumhuriyet savcılarının naklen atanmasına ilişkindir.

Bu kapsamda, adaylıktan 1478 kişinin 802’si adli yargıda hâkim olarak, 676’sı ise Cumhuriyet savcısı olarak; daha önce görev yapan ve mesleğe tekrar kabul edilen iki kişiden ise birisi hâkim, diğer ise Cumhuriyet savcısı olarak atanmıştır.

Adli yargıda 3612 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile idari yargıda 415 hâkim ve Danıştay savcısının naklen ataması gerçekleştirilmiştir.

 

 

Terfi Bürosu tarafından:

2019 yılı Nisan ve Ağustos döneminde adli yargıda 2940 hâkim ile 1902 Cumhuriyet savcısı, idari yargıda ise 541 hâkim olmak üzere toplam 5383 kişi derece terfi yapmıştır. 

2019 yılı Nisan ve Ağustos döneminde adli yargıda 1082 hâkim ile 568 Cumhuriyet savcısı, idari yargıda ise 272 hâkim olmak üzere toplam 1922 kişi birinci sınıfa ayrılma ve üzeri terfi yapmıştır.

2019 Aralık dönemi terfi incelemesi çalışmaları devam etmektedir.

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 08.01.2020

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu © Tüm hakları saklıdır.